Jeden Dětský Den Nestačí + Sigma Handicap Rally – tradiční akce
naší nadace JDDN se letos koná dne 6.9.2015 od 10.00 hodin v Korunní
pevnůstce Olomouc. Vše podstatné o akci najdete na přiloženém plakátu. Letos
jsme se spojili s neziskovkou Dobré místo pro život, která svou SHR pořádá
současně s naším dětským dnem v Korunní pevnůstce Olomouc.

Tisková zpráva 31. srpna 2015

Handicap Rally se Sigmou a Jeden dětský den nestačí tentokrát společně
Neziskovky se rozhodly uspořádat dvě tradiční akce na jednom místě

Olomouc – Lidé, kteří přijdou v neděli 6. září do Korunní pevnůstky v Olomouci, čekají dvě zajímavé akce v jednom areálu. Sdružení Dobré místo pro život zde uspořádá tradiční závod Handicap Rally se Sigmou, při kterém představuje život různě handicapovaných lidí. Nadace Malý Noe na místě nově pořádá také tradiční akci pro děti z dětských domovů i jejich šťastnější vrstevníky žijící v rodinách – Jeden dětský den nestačí. Částí programu je soutěžní rally, při které si zdraví lidé vyzkoušejí, jak se žije a pohybuje se zdravotním omezením, zároveň se návštěvníci mohou těšit na zpěvačky Elis a Markétu Konvičkovou, soutěže, pohádky či kouzelníka. Akce začíná v 10:00 hodin.
„Stejně jako Dobré místo pro život pořádáme i my již několik let první zářijovou neděli akci s podobným zaměřením – snažíme se propojit lidi s různými handicapy s těmi, kteří nemusejí v rodinách řešit duševní či tělesné postižení či sociální odloučení,“ podotkl předseda správní rady Nadace Malý Noe Jaroslav Strejček. Proto jsme se rozhodli obě akce uspořádat na stejném místě, zapojit děti z domovů do Sigma Rally a účastníkům soutěže naopak nabídnout zajímavý program, dodal. Navíc se lidem otvírá možnost navštívit spolupořádající zábavné interaktivní vědecké centrum Pevnost poznání a Muzeum olomoucké pevnosti.
„Tento rok jsme ještě více prohloubili spolupráci s fotbalovou Sigmou Olomouc, a proto se jméno klubu objevilo i v názvu akce. Naši prvoligoví fotbalisté budou patrony jednotlivých stanovišť, kde budou soutěžní družstva plnit úkoly,“ uvedla předsedkyně sdružení Dobré místo pro život Věra Novotná. Stanoviště připravují organizace pracující s různě postiženými lidmi, které Dobré místo zastřešuje.
Na organizaci akcí se podílí spousta dobrovolníků a partnerů, kteří spolupracují nebo poskytují služby buď zdarma, nebo za minimální ceny. Více informací najdete na dobremistoprozivot.cz a malynoe.cz

Program na pódiu najdete v přiloženém souboru.

Pavel Vysloužil, mluvčí nadace Malý Noe
tel: 777 071 170
e-mail: wysla@seznam.cz