Nadace ve spolupráci se senátorem Janem Hálkem uspořádala dne 11.5.2010 v  Senátu Parlamentu České republiky senátní konferenci na téma “Sociální  inkluze mládeže opouštějící dětské domovy”. Konference měla velmi dobrou
odbornou i společenskou úroveň. Před zaplněným senátem vystoupilo 13  přednášejících, kteří se shodli na tom, že existují dva základní problémy mládeže opouštějící náhradní výchovu při přechodu do “samostatného života”,
a to bydlení a zaměstnání. Zatímco otázka bydlení je již státem zčásti řešena (podpora Domů na půl cesty.), problém přístupu k zaměstnání mládeže opouštějící náhradní výchovu nebyl prozatím státem nějak výrazně řešen. Naše
nadace v závěru konference navrhla spolu se senátorem Janem Hálkem změnu zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti tak, aby byl usnadněn přístup mládeže z náhradní výchovy k zaměstnání. Děkujeme všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem zúčastněným za podporu této akce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA