Velký Týnec – Nad obcí Velký Týnec nedaleko Olomouce se dne 21.4.2010 podařilo vysadit háj. Díky spoustě dobrovolníků z obce, Fakulty tělesné kultury UP – www.apa.upol.cz -Projektu centra podpory integrace i Nadace Malý Noe, díky dětem z dětských domovů i patronům, kteří zaplatili stromy, díky firmě Arboeko, která mladé kmínky dodala, se podařila dobrá věc. Vznikl kus upraveného prostoru, který brzy bude zvát příchozí k procházce či odpočinku.
Právě v nadaci vznikla myšlenka akce „Rostu se svým stromem“. Součástí nově vysazeného háje je totiž i 14 lip, z nichž jedna každá patří jednomu ze 14 dětských domovů v Olomouckém kraji. Na místo dorazilo na 80 dětí, kteří si „svoje“ stromy opravdu zasadily, zahrnuly hlínou a zalily. Starší pomáhaly i se zarážením kůlů, aby mladé kmeny nevyvrátil vítr. Opodál nestáli ani patroni stromů – lidé z Velkého Týnce, Olomouce i okolí, politici, podnikatelé, veřejné instituce či firmy.
Výtěžek z akce použije nadace na zlepšení prostředí v dětských domovech a zařízení FOD Klokánek v Olomouckém kraji. Nadace v projektu Pokojíček už několik let mění podobu těchto domovů, v letošním roce se bude podílet na vybavení pokojů prvního Klokánku v Olomouckém kraji – v Dlouhé Loučce u Uničova.
gardens