23.12.2013 Sbírka sester a lékařů oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc – sestry a lékaři oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc uspořádali mezi sebou finanční sbírku, jejíž výnos byl určen na
financování provozních nákladů sirotčince, který naše nadace vybudovala v Katongu, Mongu district, Zambie. Sirotčinec je vybudován na pozemku státní základní školy a v těsné blízkosti českého střediska pro výuku řemesel. Děti v sirotčinci tak získají nejen střechu nad hlavou, ale také vzdělání ve státní škole a následně mohou získat výuční list v jednou ze čtyř učebních oborů. Sestřičky a lékaři mezi sebou vybrali skvělých 12.000,- Kč, což postačí na pokrytí provozních nákladů sirotčince na celých 18 dnů! Peníze převzal z rukou zástupce kolektivu sester a lékařů předseda Správní rady nadace. Těšíme se na další spolupráci!