Po celý rok odkládali ze svého platu jeho malou část a nakonec z toho bylo krásných 17 500 korun. Právě tuto sumu předaly sestřičky a lékař z Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc na začátku února předsedovi správní rady Nadace

Nadace Malý Noe

Jaroslavu Strejčkovi. Dar poslouží jako pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem.

Zdravotníci touto formou podporují Nadaci Malý Noe již řadu let. Dětem však pomáhají nejen finančními dary, ale také nákupem sponzorských předmětů, jako jsou káva Malého Noe nebo vánoční hvězda. Nadace tak mohla i díky jejich přispění pomoci zdravotně znevýhodněnému Matyáškovi, který potřeboval speciální vozíček, nebo Elence, které nadace pořídila koupací lehátko se stojanem. „Peníze od personálu oddělení alergologie jsme využili také při nákupu speciálních dioptrických brýlí pro malého Petříka nebo na lékařskou péči o děti v Domově Malého Noe v jedné z nejchudších oblastí světa v západní Zambii,“ jmenoval další aktivity Nadace Malý Noe Jaroslav Strejček.
Daru zdravotníků si váží o to více, že si uvědomuje, jak obtížný loňský rok pro ně musel být, a to profesně i lidsky. „V boji s koronavirem jste vynaložili mimo své každodenní práce mnoho úsilí, obětavosti a odvahy. Přesto je ve vás stále síla pomáhat i mimo vaše profese a trvale podporujete ohrožené děti. Děkuji za vaše dobrá srdce, za výbornou spolupráci, za vaše pomáhání,“ řekl zdravotníkům předseda správní rady.