21.3.2019 Naše nadace dostala příležitost představit svou činnost na přednáškovém semináři pro cca 300 posluchačů, který organizoval exekutorský úřad JUDr. Lukáše Jíchy v olomouckém hotelu Flora. Měli jsme příležitost prezentovat naše projekty i akce a závěrem požádat o konkrétní pomoc malému Šimonkovi trpícímu těžkým zdravotním postižením. Účastníci semináře mezi sebou vybrali 6.440,- Kč a organizátoři na pomoc Šimonkovi přispěli dalšími 22.000,- Kč. Srdečně panu Jíchovi, panu Runtákovi, paní Kovářové a dalším pracovníkům úřadu děkujeme!