Když jsme uslyšeli zprávu v Českém rozhlase, že v obcích postižených tornádem začínají chybět dobrovolníci, jednoho
z našich řad jsme na pomoc lidem ve zničených obcích vyslali. Krizový štáb v Hodoníně ho vyslal spolu s dalšími
dobrovolníky do obce Hrušky. Už jen průchod obcí, byť již částečně uklizenou, byl zdrcující. Všude zničené domy,
sutiny, krycí plachty střech vlající ve větru. Ale na druhé straně ohromné lidské odhodlání tu krizi zvládnout, solidarita,
pracovní nasazení. My jsme pomáhali v domku Ivety a Jirky, kterým
tornádo “jen” odneslo část střechy a všechnu krytinu a promáčelo celý dům. Přejeme všem lidem tornádem zasaženým
hodně zdaru při obnově jejich domů a už jen samé štěstí.
Tým Nadace Malý Noe