O Míše jsme se dozvěděli díky zdravotní sestřičce paní Marcele Mikešové, která mamince poradila obrátit se na naši nadaci s žádostí o pomoc, a také mamince pomohla s potřebnou dokumentací spojenou s žádostí o nadační příspěvek. Míša v té době totiž nutně potřebovala odsávačku s příslušenstvím.

Míša trpí dětskou mozkovou obrnou s velmi závažnými následky. Péče o ni je extrémně náročná, ale přesto je skvěle zajištěna rodinou. Míša vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopna školní docházky, proto ji plní doma.

Nyní již Míša odsávačku, díky vám, dárcům naší nadace, má.

Maminka nám napsala: „Dobrý den, moc děkujeme nadaci za odsávačku. Velice si daru vážíme.“ A paní Mikešová doplnila: „Děkuji za úžasnou zkušenost s Nadací Malý Noe, vstřícnost, pochopení a laskavost. Marcela Mikešová, zdravotní sestra“.

Jsme rádi, že jsme mohli pomoci. Děkujeme paní Mikešové a vám, našim dárcům a podporovatelům.
Vaše Nadace Malý Noe