Nadace Malý Noe se ujala organizace výstavy kreseb Vladimíra Hally, které jsou zároveň ilustracemi k čerstvě vydané knížce Anička z 2.B, Pidimráz Pidonius…a jak to vidí učitel Fousek? Autoři knihy Miroslav Kala a Roman Kubínek uvítali, že milé obrázky nezůstaly ležet v archívu vydavatelství, ale díky naší nadaci si našly cestu k dětem. Od čtvrtku 12. června zdobí prostory Azylového domu FOD pro matky s dětmi v Olomouci.
Ředitelka zařízení Šárka Kupčáková slíbila, že 16 ilustrací se časem ze společné jídelny, kde se konala vernisáž, přesune na jednotlivé pokoje. Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří se zasloužili o tuto dobrou věc, zejména pak Rámařství manželů Šnirychových, jejichž pasparty podtrhly kouzlo půvabných kreseb a Vydavatelství Univerzity Palackého, které knížce pomohlo na svět.