Ve spolupráci s firmou Rauty, www.rauty.cz, jsme uspořádali dětský den pro děti z dětských domovů, kojeneckého ústavu, stacionáře a azylového domu – zábavné odpoledne v krásném prostředí zahrady, spousta soutěží, atrakcí, dárků a dobrot. Děti si mohly prohlédnout a vyzkoušet techniku a vybavení, jaké používá Policie ČR a Hasičský sbor.
Při této příležitosti pan J. Strejček , jako zástupce Nadace Malý Noe , předal symbolický šek v hodnotě 66.000,- Kč paní ředitelce H. Součkové pro Dětský domov, Dolní Hejčínská 35 v Olomouci.
Děkujeme všem sponzorům i dobrovolníkům, díky kterým se podařilo tuto akci uskutečnit!