Cena Křesadlo organizovaná Maltézskou pomocí, je určena dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají dalším lidem ve svém okolí. Je to cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Naše nadace nominovala na tuto cenu svou členku paní Zuzanu Hájkovou, a to v oblasti zdravotnictví. Paní Hájková byla z více než 30 nominací odbornou komisí vybrána a společně s dalšími sedmi dobrovolníky tuto cenu dne 13. prosince 2022 převzala.

Zuzana Hájková se věnuje podpoře ohrožených dětí nejen v Česku, ale také v dětském domově Malého Noe v Zambii.

Nejmladšímu oceněnému je 24 let, nejstarší dobrovolnici pak 91 let.

Po udílení cen vystoupil s mimořádně zdařilým programem olomoucký dětský pěvecký sbor Campanella.

Naší Zuzce Hájkové srdečně blahopřejeme!