Dar Studentů Slovanského gymnázia – Studenti Slovanského gymnázia Olomouc uspořádali mezi sebou finanční sbírku a hlasováním ve Studentském parlamentu rozhodli o tom, že část výnosu ze sbírky věnují naší nadaci. Velmi nás potěšil nejen finanční dar samotný, ale také skutečnost, že studenti ve svém hlasování zvolili právě naši nadaci jako příjemce peněz ze sbírky. Setkání s předsedou Studentského parlamentu bylo velmi příjemné a obohacující. Peníze ze sbírky použijeme na financování grantů z projektu Zdraví a na Zahraniční projekt v Zambii. Děkujeme!