Vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k zamezení šíření nemoci covid-19 nemůžeme benefiční koncert pro rok 2020 uskutečnit ani v náhradním termínu 29.1.2021. Není ani reálné uvažovat o koncertu v únorovém termínu. Proto správní rada naší nadace rozhodla koncert pro rok 2020 již dále neposouvat a zrušit ho. Letošní benefiční koncert se bude konat v obvyklém termínu v listopadu nebo prosinci.