Správní rada ne svých zasedáních v prvním čtvrtletí roku 2014 projednala 7 žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků, z nichž 5 schválila. Schválena byly žádosti Církevního DD Emanuel č. 01 – 14 na 4.000,- Kč z projektu Zdraví, č. 02 – 14 na 9.000,- Kč z projektu Zdraví, DD Lipník nad Bečvou č. 04 – 14 na 12.000,- Kč z projektu Zdraví, paní Horákové č. 06 – 14 na 13.000,- Kč z projektu Zdraví a DD Přerov č. 07 – 14 na 32.000,- Kč