Nové herní prvky už slouží malým obyvatelům dětského domova pro děti předškolního věku v Olomouci.
Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli zdarma a ve svém volném čase:
ing. Hanka Tomaštíková – vytvoření projektu, realizace a odborný dohled
Janka Ševčíková – jednání s dodavateli a organizační činnost
Vláďa Kutej, Mirek Strnadel, David Macháň – kompletace herních prvků, jejich osazení a betonování
Terka a Denisa – podpora + foto
Tento projekt financovala Nadace Malý Noe – zahradnické práce – kácení, osazování nových stromů a keřů + herní prvky, Přírodovědecká fakulta UP – herní prvky, SZPD – herní prvky, Olomoucký kraj a DMPŽ.