Vážení přátelé, sponzoři a příznivci naší nadace,

 srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy prací, které se zúčastnily 4. ročníku Soutěže v kreslení dětí z dětských domovů a Klokánků Olomouckého kraje.

 Tuto soutěž naše nadace zorganizovala, aby prezentovala výtvarné nadání dětí vychovávaných v náhradní péči. Soutěže se zúčastnilo 14 zařízení náhradní péče o děti, které do soutěže zaslaly celkem 128 prací na téma „Báje a pověsti aneb tajemné postavy a kouzelné bytosti“. Soutěž je součástí Dnů evropského dědictví.

 Letošní ročník je věnován k uctění památky paní Hany Maciuchové, která byla velkou přítelkyní a podporovatelkou naší nadace a v předchozích ročnících byla i patronkou této soutěže. Novou patronkou soutěže je herečka a spisovatelka paní Eva Hudečková.

 Vernisáž prací zúčastněných v soutěži spojená s předáním cen vítězům se uskuteční dne 8.9.2021 od 15.00 před radnicí na Horním náměstí v Olomouci. V rámci kulturního programu vystoupí pěvecký sbor Bel canto ZUŠ Žerotín.

 Partnery soutěže jsou Statutární město Olomouc a ČSOB Pojišťovna. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně primátora statutárního města Olomouce pro sport a kulturu paní Markéta Záleská a náměstkyně primátora statutárního města Olomouce pro odbor sociálních věcí paní Eva Kolářová.

 Na setkání při vernisáži se těší a vše dobré za tým nadace přeje

Jaroslav Strejček
předseda správní rady
Nadace Malý Noe