Putovní fotografická výstava cca 50 velkoformátových snímků dětských pacientů v aktuálně probíhající nebo po ukončené onkologické léčbě.

Cíle projektu

Představit vybrané dětské pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a jejich vstup do nového života.
Popularizovat práci Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol u široké veřejnosti s cílem rozšířit všeobecné povědomí o práci dětských onkologů a o současných úspěších léčby v oboru dětské onkologie
Umožnit pacientům a jejich rodičům nepřímo přispět k optimalizaci podmínek intenzivní léčby na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol