Výsadba v přípravě: Park Malého Noe Lipník nad Bečvou, 2023

Je nám ctí nabídnout Vám spolupráci při výsadbě nového lipenského parku – parku Malého Noe. Projekt vytvoří ve městě další zelený prostor pro odpočinek a relaxaci, podpoří sociálně a zdravotně znevýhodněné děti a Vám poskytne příležitost zasadit si svůj strom ve veřejném prostoru a zároveň pomoci dobré věci. Na výsadbě parku spolupracují Město Lipník nad Bečvou a Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem zejména v Olomouckém kraji.

Nabízíme občanům, firmám, školám, spolkům apod. možnost stát se patronem stromu v parku. Patron si svůj strom může sám zasadit – s rodinou, dětmi či s kolegy. Samozřejmě s asistencí odborníků. Potom může sledovat, jak postupně strom roste a vzniká vzrostlý park, který vtiskne této části města novou tvář. Nadace tímto způsobem na různých místech vysadila již 6 sadů s více než  380 stromy.

Vážená paní, vážený pane, pokud Vás tato myšlenka zaujala, pojďte do tohoto projektu s námi. Zájemce o patronát obdrží hezký pamětní list prokazující jeho patronství. Jméno patrona stromu bude umístěno na informační tabuli s mapkou u vchodu do parku. Patron stromu bude rovněž uveden na webových stránkách nadace i města a v případě zájmu bude propagován i v rámci akcí nadace.

Park Malého Noe vysadíme dne 21.10.2023. Výsadba bude zahájena malou slavností s kulturním programem. Budeme potěšeni, pokud se při sázení stromů potkáme i s Vámi. Podrobné informace Vám poskytne předseda správní rady Nadace Malý Noe pan Jaroslav Strejček na tel.č. 602 715 210 nebo strejcek.jaroslav@seznam.cz.

Plán výsadby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrat si můžete z těchto stromů:

Číslo / název dřeviny
1 – 6 Acer platanoides Columnare (javor mléč)
7,13 Acer pseudoplatanus Atropurpureum
(javor klen, purpurové listy)
8-11 Prunus avium Plena (okrasná třešeň, bílý květ)
12,14 Platanus acerifolia Alphens Globe (platan)
15-17 Aesculus carnea Briotii (jírovec pleťový, červené květy)