Dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci při ojedinělém projektu v Olomouci – Holici, v areálu fotbalového stadionu 1.HFK Olomouc, který nejen přispěje ke zlepšení životního prostředí a zkrášlení olomoucké městské části Holice, ale také zároveň pomůže dětem, které potřebují podporu a naši pomoc.

Fotbalový klub 1.HFK Olomouc ve spolupráci s Nadací Malý Noe připravil společný záměr na oživení zelených ploch uvnitř fotbalového stadionu a jeho těsném sousedství. Nadace Malý Noe pomáhá dětem nejen v našem kraji, ale také za hranicemi regionu a státu a realizuje celou řadu prospěšných projektů pomoci dětem. Informace o činnosti naší nadace můžete sledovat i na našem facebooku: https://www.facebook.com/nadacemalynoe/

Možnost vysadit si svůj strom a stát se jeho patronem máte nyní i Vy. Nové stromy budou vysazeny v areálu fotbalového stadionu 1.HFK Olomouc, Staškova 28 v Holici. V plánu je vysadit 24 vzrostlých stromů a zkrášlit tak tento prostor. Mezi navrženými dřevinami jsou naše národní stromy – lípy, dále javory a okrasné sakury. Vznikne tak Fotbalový Háj Malého Noe. Svůj strom si můžete vybrat dle plánu výsadby a seznamu stromů.

Patroni jednotlivých stromků poskytnou za patronství nadaci finanční dar, který bude použit na financování projektů pomoci dětem. Zde je třeba připomenout, že nadace dává dětem 100 {d9ff515601f0896b59eb6c508ae0ba04a8a182c34847482a3ce925d43fbc63c8} přijatých darů, neboť všichni členové pracují v nadaci zdarma a hradí si ze svého i náklady s činností v nadaci spojené.

Výsadba stromů proběhne slavnostně za účasti patronů, pozvaných hostů a zástupců médií 27. 10. 2020. Stromy si patroni můžou za asistence odborné firmy vysadit do předem připravených jam sami nebo se svými dětmi, vnuky, příbuznými. Patrony stromů se také můžou stát firmy nebo různá sdružení, školy, spolky apod.

Zájemci o patronství stromů můžou kontaktovat předsedu správní rady Nadace Malý Noe Ing. Jaroslava Strejčka na telefonu 602 715 210 nebo na e-mailové adrese: strejcek.jaroslav@seznam.cz nebo Bc. Miloslava Šmídu, předsedu představenstva 1.HFK Olomouc na telefon 724 171 102 nebo na e-mailové adrese: miloslavsmida@seznam.cz

Těšíme se na spolupráci a setkání s Vámi.
Vaše Nadace Malý Noe