Vlevo: zdravotní sestřička paní Daniela Henebergová, vpravo: MUDr. Helena Jemelková a zdravotní sestřička paní Božena Jandová

V první linii – boje s pandemií jsou hlavně sestřičky a lékaři, ale také pečovatelé, vojáci, hasiči, policisté, prodavačky, řidiči autobusů, průvodčí vlaků a další lidé, kteří se starají o nás o všechny. Všem těmto lidem děkujeme za jejich obětavou práci, za trpělivost s námi obyčejnými občany, kteří občas propadáme  tísni a nervozitě. Děkujeme jim za jejich laskavost a pokoru, se kterou k nám přistupují. Zasluhují náš obdiv a úctu.

Je mezi nimi i mnoho lidí, kteří společně s naší nadací trvale pomáhají ohroženým dětem a nepřestávají myslet na tyto své chráněnce ani v těchto napjatých chvílích. Z těch, o kterých víme že jsou v první linii, bychom rádi jmenovali alespoň sestřičky a lékaře oddělení alergologie a klinické imunologie z nichž např. na odběrovém místě pro testování pracuje paní Daniela Henebergová nebo Helenku Jemelkovou, obvodní lékařku, která společně se svou zdravotní sestřičkou paní Boženou Jandovou každodenně pomáhá svým klientům. Také nelze zapomenout na jednoho správného muže, který jako příslušník 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic spolu s dalšími vojáky na hranicích naší země plní úkoly ve prospěch Policie České republiky.

Vám všem Lidé, kteří vykonáváte klíčové činnosti a nesobecky pokračujete ve své každodenní službě, vyřizuji velké poděkování od všech členů naší nadace. Jsme na vás hrdí!