Tisková konference Magistrát města Přerova a naše nadace uspořádali v prostorách Městského domu v Přerově za velkého zájmu médií tiskovou konferenci. Předseda správní rady nadace pan Strejček představil projekt vybudování startovacího bytu při dětském domově v Přerově. Následně primátor města Přerova pan Puchalský informoval o totožném záměru města a o spolupráci na tomto projektu s naší nadací. Ředitel dětského domova v Přerově pan Pavlas pak vysvětlil potřebnost takového bytu a aspekty jeho fungování. Úvod tiskové konference ještě doplnil pan Strejček informací o uspořádání benefičního koncertu v Přerově dne 27.5.2015 ve prospěch startovacího bydlení. Poté byly zodpovězeny dotazy zástupců médií a tisková konference byla ukončena. O projektu startovacího bytu i o benefičním koncertu budeme průběžně informovat.