Strom Malého Noe na americkém kontinentu – Mezi významné akce naší nadace patří sázení stromů, kdy pomáháme přírodě a dary patronů stromů pak pomáhají dětem v nouzi. Předseda správní rady nadace pan Jaroslav Strejček, který byl spolu s dalšími dobrovolníky členem delegace Olomouckého kraje v partnerském regionu GRADD v Kentucky, slavnostně zasadil strom se jménem Malý Noe před správní budovou regionu GRADD v Owensboro. Akce byla podpořena představiteli obou partnerských regionů a setkala se s i s příznivým ohlasem regionálních médií. Jedná se o národní strom státu Kentucky se jménem Red bud tree a je to náš v pořadí již 292 strom!