.
.
.
Mezi podporovatele naší nadace, a také naše přátele, patří již dlouhá léta Prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c. Tento výjimečný muž včera při příležitosti Dne české státnosti obdržel v Senátu PČR za svou práci Stříbrnou medaili předsedy senátu. Ta je udělována významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi.
S panem Jindřichem Štreitem se můžete setkat na výročním benefičním koncertu naší nadace dne 1.12.2023 v Klášterním Hradisku v Olomouci, kde proběhne i aukce jeho originálních fotografií. Výnos z této aukce věnuje pan Štreit na pomoc dětem v péči naší nadace.
Panu Jindřichu Štreitovi srdečně k ocenění blahopřejeme a zde přikládáme odkaz na medailonek: https://www.senat.cz/cinnost/pametni_medaile/oceneny_detail.php?id=67
Tým nadace