SPOLEČNOST M.L.S. HOLICE, SPOL. S R.O. VĚNOVALA NAŠÍ NADACI 65.000,- Kč. DĚKUJEME VŠEM!
Ing. Vladan Hlaváč, ředitel společnosti, předal na firemním vánočním večírku symbolický šek na 65.000,- Kč předsedovi správní rady Nadace Malý Noe, Jaroslavu Strejčkovi. Téměř 17.000,- Kč vybrali mezi sebou zaměstnanci, zbývající částku doložila společnost. M.L.S. obdarovala naši nadaci již opakovaně, loni pomohla Pavlíkovi částkou 30 tis. Kč, za což děkujeme a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.
Darovaná částka půjde na pomoc čtyřem zdravotně znevýhodněným dětem z Olomouckého kraje – LUCINCE, DOMINIKOVI, ANETCE a DENISCE. Nakoupíme jim zdravotnické a didaktické pomůcky, které jim velmi pomohou …