Koncert se koná 20.5.2022 od 19.00 v Klášterním Hradisku v Olomouci a vystoupí na něm patron naší nadace mistr Václav Hudeček, jeho žena Eva Hudečková a Camerata Classica Olomouc. Na programu jsou skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a další nejen hudební překvapení. Po koncertu se uskuteční společenské setkání spojené s dražbou fotografií pana Roberta Vana.

Vstupenky je možno zajistit na adrese strejcek.jaroslav@seznam.cz nebo na tel. 602 715 210, pan Jaroslav Strejček. Srdečně vás na koncert zveme a těšíme se na vás.

Tým nadace