Raná Péče Olomouc – nadace podepsala smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku se Společností pro ranou péči, středisko Olomouc. Naše nadace přispěje na zakoupení speciálních pomůcek a hraček pro nevidomé děti, které budou sloužit v centru Ranné péče k zapůjčení do rodin.