Pro Jarečka
Dne 30.3. jsme předali Jarečkovi ze základní školy Jistota v Prostějově nový speciální vozík. Jareček je dvanáctiletý, tělesně postižený, nevidomý chlapec, který se rád učí nové věci, směje se a má rád lidi kolem sebe. Veliké díky pak patří zaměstnancům firmy M.L.S.Holice, kteří vybrali mezi sebou téměř celou finanční částku na pokrytí nákladů spojených s pořízením vozíčku