Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333
tel.: 582393236, fax 582393848, GSM: 724563975, e-mail: ddplu@pvskoly.cz

Vážený pan
Jaroslav Strejček
Předseda správní rady
Nadace Malý Noe

V Plumlově dne 5.9.2014

PODĚKOVÁNÍ

Vážení, dovolujeme si tímto poděkovat vám za přízeň, kterou nám dlouhodobě zachováváte. V uplynulém období jsme mimo jiné od vás převzali 7 ks velkokapacitních skříní. Díky nim, jejich stavu a funkčnosti vůbec jsme opět posunuli vybavenostní úroveň našeho DD kupředu. Skříně jsou plně funkční, pěkné a velmi se nám hodí k již stávajícímu nábytku. Velmi děkujeme.

Mgr. Radim Kratochvil
ředitel DD a ŠJ