Park Malého Noe – naše nadace ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce připravila výsadbu Parku Malého Noe v Olomouci – Neředíně. Společně s patrony jednotlivých stromů vysadíme 42 listnatých a jehličnatých stromů
v 10 druzích. K dnešnímu dni jsou již provedeny terénní úpravy plochy pro budoucí park, vybudována asfaltová cestička parkem a osazeny lavičky. Naše nadace tak přispěje ke zvelebení města, pomůže přírodě a od patronů stromů získá peníze pro financování projektů pomoci dětem. V případě zájmu o patronství stromu se můžete obrátit na naši nadaci. Patronkou dvou stromů se stala mj. i herečka paní Hana Maciuchová. Na fotografii jsou zachyceny děti z dětského domova při sázení stromu v Libosadu Malého Noe.

SONY DSC