Napsali a natočili o nás ….

Český krajanský spolek v Belgii představuje naši nadaci

Srdce na pravém místě děkuje

Speciální vozíček pro Adrianku

Za Elenkou s TV Moravou

S TV Moravou za Julinkou

NADACE MALÝ NOE SLAVÍ 10 LET

Článek v časopisu M.L.S. Holice (strana 12)

Jistota – dárky pro znevýhodněné děti4.12. natočena reportáž TV ZZIP

Reportáž TV Morava – ZAMBIE

Podcast – GIVT.cz

Hrací prvky pro znevýhodněné děti ve speciální škole Jistota

Řekli o nás …

„Je štěstím narodit se zdravý a v milující rodině. Ti, kterým to osud nedopřál potřebují naší pomoc. Nadace Malý Noe se snaží už mnoho let tuto pomoc poskytovat. Jsem rád, že mohu být přitom.“

Václav Hudeček
houslový virtuos, patron Nadace Malý Noe


„Kdykoliv bude Nadace Malý Noe potřebovat pomoct a já to bude umět, pomůžu, protože pomáhá těm, co si nemohou pomoct samy, dětem.“

Vladislav Kvapil
hudebník a majitel umělecké agentury


S nadací Malý Noe a skvělými lidmi kolem této nadace jsem se seznámil krátce po jejím založení, tuším v roce 2007. Tehdy jsem se zúčastnil prvního vystoupení dětí na olomoucké radnici coby ředitel Českého rozhlasu Olomouc a myslím, že jsem tu akci i moderoval. Jak šel čas, moderoval jsem a spolurežíroval celou řadu benefičních koncertů, k nimž se časem přidaly i dobročinné dražby. Pokládám si za velikou čest, že jsem to mohl být právě já, který v letošním roce vydražil osm fotografií přítele Jindry Štreita za nádherných 598 tisíc korun. Nadaci nesmírně fandím, osobně znám většinu jejích představitelů a jsem si jist, že za jejich prací stojí nesmírná lidskost a poctivost. Je pro mne ctí přiložit občas pomocnou ruku ku prospěchu dětí, o něž nadace pečuje.

S hlubokou úctou

Pavel Hekela
Emeritní ředitel Moravského divadla Olomouc


Nadace Malý Noe je organizace, která si zaslouží velikou pozornost a pochopení. Pomáhá a stará se o děti z rodin, které nejsou natolik finančně situované, aby mohly být na stejné startovací čáře pro život, jako mnohé jiné. Pomoc je všestranná a záleží jí na každém  dítěti. Když jsem měl možnost poznat její aktivity, neváhal jsem a zapojil jsem se do její činnosti. Seznámil jsem se s lidmi, kteří dobrovolně a bez jakéhokoli nároku na odměnu, pomáhají mnoha rodinám a jejich dětem. Je to příkladný přístup k problémům společnosti.

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.


Bez skutečně dobré péče o ty nejslabší nemůže být silná žádná společnost. Nadaci Malý Noe vnímám jako projekt, který dokáže těm opravdu nejslabším, tedy dětem, jimž chybí rodinná péče, účinně a systematicky pomáhat. Nejde o slova a gesta, ale konkrétní pomoc mnoha konkrétním dětem v Olomouci či Olomouckém kraji. Na celém projektu je sympatické i to, že se zde všechno děje bez nároku na jakoukoliv hmotnou odměnu. Všem lidem z Nadace Malý Noe chci za jejich snahu zlepšovat život dětí, k nimž nebyl osud příliš vlídný, velmi poděkovat.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D
primátor Olomouce


„Nadace Malý Noe je nezisková organizace, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Pro nás, hlavně pro naše děti je velikým přínosem. Finanční pomoc od nadace šla vždy tam, kam měla, a to k dětem, které potřebují pomoc. Moc si vážím práce všech členů nadace i dobrovolníků, kteří nadaci pomáhají. Sama vím, co práce v neziskovém sektoru obnáší (pracuji v něm 26 let) a o to více si jich vážím.  Příspěvky Nadaci Malý Noe jsou správně investované prostředky.“

PhDr. Marie Turková

ředitelka Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.

 

 

 


Dobrý den milá nadace,

dovolte mi, prosím, co nejupřímněji poděkovat z hloubi svého mateřského srdce. Vaše finanční pomoc nám, a především Elišce, velmi pomůže a usnadní nám prát se s osudem. Děkuji za připomenutí, že v  tom nejsme sami a že existují lidé, kteří dokážou zcela nezištně pomáhat druhým. Já na oplátku slibuji, že se pokusím Elišku připravit do života nejlépe, jak dokáži. Beru to jako svou povinnost a možná tak trošku i poslání. Ještě jednou srdečně děkuji za celou naši rodinku.

S pozdravem

Nekardová Michaela
Maminka