Partner naší nadace v pomáhání ohroženým dětem, Nadační fond Titicaca, pořádá ve spolupráci s hercem Jaroslavem Duškem dvě benefiční představení (viz. připojené linky), která se konají v Olomouci v kině Metropol:
29.7.2020 Čtyři dohody
30.7.2020 Pátá dohoda

Výnos z představení je určen na podporu autistických dětí.
Nadační fond Titicaca ve spolupráci s panem Jaroslavem Duškem podpořili v minulosti i děti v péči naší nadace. Ještě jednou za pomoc děkujeme ❤️ a přejeme úspěšná představení.