V úterý 23. 5. se narodilo něco překrásného! Olomoucký pěvecký sbor Muzikúra uspořádal ve prospěch dětí v péči naší nadace benefiční koncert, který byl mimořádně úspěšný. I když se jedná o amatérský sbor, zpěváci i muzikanti byli na skvělé profesionální úrovni.

Sbormistryně paní Soňa Vidličková bravurně vedla své kolegy ve sboru a zároveň dokázala výborně propojit umělce s obecenstvem, takže mnoho písní si zazpíval sbor společně se svými diváky. Celému sboru Muzikúra v čele s paní Soňou Vidličkovou, která připravila krásnou dramaturgii i uměleckou stránku večera, srdečně děkujeme za jejich vystoupení bez nároku na honorář a také za propagaci práce naší nadace.

Děkujeme také sboru a divákům za jejich dary na pomoc hroženým dětem, paní Adéle Horákové za organizaci koncertu a paní Lence Fasnerové a panu Ladislavu Opletalovi za zapůjčení koncertního sálu zdarma.

S díky

Tým Nadace Malý Noe