„Mami, už to vidím“ volali čtyřletý Nicolas a sedmiletá Kristýnka na maminku. Děti totiž dostaly od naší nadace nové brýle. Jsou pro ně velmi důležité. Malého Nicolase kvůli zrakové vadě často bolela hlava a špatně viděl předměty. Podobné to bylo i u Kristýnky, která navíc v září nastupuje do první třídy a bez brýlí by to měla ve škole složité.

Maminka dětí nám napsala hezký dopis, z něhož vyjímáme: „Nadaci Malý Noe bych chtěla poděkovat za zakoupení brýlí, které bych sama nemohla vzhledem k tíživé finanční situaci dětem zakoupit. Brýle mým dětem pomohou zlepšit jejich celkový zdravotní stav a Kristýnce navíc umožní kvalitní předškolní a školní výuku…. Tímto dopisem bych chtěla za sebe a své děti poděkovat za vámi poskytnutou pomoc. Děti jsou z brýlí nadšené.“

Maminka se stará celkem o 4 děti, a protože nám pomoc doporučila i sociální pracovnice, která má rodinu na starosti, rádi jsme dětem brýle pořídili.

Mohli jsme tak učinit díky vám, našim dárcům.

Společně s maminkou a dětmi vám moc děkujeme.