Naše nadace soutěží spolu s dalšími dvěma neziskovkami o grant vypsaný bankou ERA. Do soutěže jsme se přihlásili s akcí „Rostu se svým stromem“ a použitím peněz z této akce na chráněné bydlení v dětských domovech a zlepšení kultury bydlení v dětských domovech. Pokud můžete naší nadaci pomoct, stále ještě hledáme patrony pro několik stromů v Libosadu Malého Noe na Čekyňském kopci u Přerova. Můžete nám napsat nebo volat na telefon předsedy správní rady Nadace pana Strejčka 602 715 210.