Malý Noe má kamarádku. Jak jsme již informovali, naše nadace ve spolupráci s městem Přerov dne 25.4.2013 vysadila na Čekyňském kopci u Přerova Libosad Malého Noe. Mezi 72 vysazenými stromy je i dub zimní, který nese jméno Malý Noe. Patronem stromu je houslový virtuos pan Václav Hudeček, který je současně i patronem naší nadace. Pracovníci Magistrátu města Přerova společně s Městskou policií se společně stali patronem sousedního dubu zimního, kterému dali jméno Malá Noe. A tak má náš Malý Noe krásnou kamarádku. Na snímku je Malá Noe vlevo, Malý Noe vpravo a uprostřed je třešeň z původního Knejzlíkova sadu, kolem které byl Libosad Malého Noe
vysazen.

V naší nadaci se stalo již tradicí, že sázíme stromy. Ve dvou etapách výsadby Háje Malého Noe na kopci Hradisko u Olomouce jsme v letech 2010 a 2012 vysadili celkem 101 listnatých stromů v 15. druzích. Pro letošní rok jsme připravili ve spolupráci s městem Přerov výsadbu Libosadu Malého Noe na Čekyňském kopci u Přerova, kde v I. etapě vysadíme 72 stromů v 6. druzích. Pro každý strom hledáme patrona, který si může strom se svými blízkými z rodiny či ze zaměstnání sám vysadit. Smyslem akce je upozornit na problematiku dětí sociálně či zdravotně znevýhodněných, získat peníze pro financování našich projektů a také pomoci přírodě a zušlechťovat krajinu. Více se dozvíte z přiloženého dopisu patronům a dalších dokumentů. Připojte se k této smysluplné akci a staňte se patronem stromu!