Lenička – zástupce naší nadace předal dne 6.12. zdravotně znevýhodněné Leničce nadační příspěvek – tablet. Tablet Leničce pomůže v
rozvoji vizuomotorických dovedností, přípravě na školu, získávání informací o přírodě i společenském životě. Lenička žije sama s tatínkem, který se o ni
vzorně stará. Nadační příspěvek byl poskytnut na základě konzultací s FN Olomouc, kde se Lenička léč