Koncert “Děti dětem” vynesl neuvěřitelných 20.200 Kč
Včera uspořádala ZUŠ Žerotín nádherný benefiční koncert nazvaný “Děti dětem” pod záštitou Nadace Malý Noe. Celý výtěžek byl věnován chlapci z dětského domova v Lipníku nad Bečvou na pořízení naslouchadel. Jak krásně řekla paní ředitelka dětského domova : “Dnes Lukáš koncert neslyšel, ale díky vám všem, kteří jste přišli a přispěli, příští koncert už uslyší.”
Děkujeme všem učinkujícím, jejich rodičům a učitelům ZUŠ za nádherný zážitek a skvělou organizaci. Děkujeme! Fotky z koncertu si můžete prohlédnout na našem Facebooku.