Jindřich Štreit – slavný český fotograf pan Jindřich Štreit, držitel mnoha ocenění, fotograf, který je svými díly zastoupený v mnoha významných světových galeriích, daroval naší nadaci 6 fotografií ze své tvorby. Tyto fotografie budou vydraženy na společenském setkání po benefičním koncertu, který ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc připravujeme na den 11.11.2016 od 19.00 v sále Reduta MFO. Mistře Jindřichu, děkujeme!