Akce se za pěkného počasí podle odhadu zúčastnilo kolem 4-5 tisíc lidí všech věkových kategorií, zejména však dětí, své malé zástupce mělo na místě i deset dětských domovů z celého Olomouckého kraje a Azylového domu FOD v Olomouci. Lanové centrum Proud tak bylo optimálně vytížené a doslova ho zaplavily stovky rodičů s dětmi z Olomouce a okolí. Kromě spousty zážitků a nových setkání si návštěvníci odnesli i řadu cen z tomboly.

Návštěvníci lanového centra přispěli dobrovolným vstupným ( téměř 23 tis.Kč) na projekt „Pokojíček“ – tj. modernizaci zařízení v dětských domovech. Další prostředky poskytli partneři a sponzoři nadace tak, aby pomoc potřebným neustala během celého roku.

Dětský den podpořili zejména Olomoucký kraj a Město Olomouc, dále pak společnosti Pivovar Litovel, Coca-Cola, Stomix, John Crane, Mora-Top, AGC Olomouc, RCO Olomouc, RAUTY s.r.o. Olomouc. Agentury, které se podílely na přípravě akce, nabídly svoje služby pouze za režii bez zisku, vstříc nám vyšla také regionální média Mladá fronta DNES, Český rozhlas Olomouc, Rádio Haná a olomouc.cz.
Velké díky patří rovněž Lanovému centru PROUD Olomouc, Vězeňské službě Olomouc, Policii ČR Olomouc, Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Technickým službám města Olomouce, firmě TOI TOI a Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje. Vaše pomoc a pestrý program přinesly dětem nevšední zážitky i pobavení.
Zvláštní poděkování pak patří studentům UP Olomouc za obětavost a profesionalitu při zajištění celodenního programu pro děti a také vám všem ostatním dobrovolníkům, bez jejichž nezištné pomoci by zabezpečení celé akce bylo prakticky nemyslitelné.

Doufáme, že rádi přijmete pozvání ke spolupráci i na další ročník netradičního dětského dne.