Nadace obdržela pěkné poděkování od maminky šestiletého Jakoubka za nadační dar.
Jakoubek trpí závažným onemocněním, které postihuje pohybový aparát, způsobuje epileptické záchvaty a částečná ochrnutí končetin.
Naše nadace Jakoubkovi pořídila na doporučení ošetřujícího lékaře speciální vozík, který slouží jako kočárek a lze ho připojit i za kolo. Díky své konstrukci je vozík schopný pohybu i v horším terénu.
Tento dar umožní Jakoubkovi zúčastnit se rodinných aktivit a také částečně kompenzovat jeho pohybový problém.

Děkujeme vám, lidem dobré vůle, kteří podporujete děti v péči naší nadace, za zkvalitnění nelehkého Jakoubkova života i života jeho rodiny.