Den plný zábavy, soutěží a vystoupení na podporu projektu Pokojíček.
Děkujeme OC Haná, Locomotion , záchranářům Fakultní nemocnice Olomouc,
dětským domovům Štíty a Olomouc za vystoupení a mediálním partnerům:
ZZIP, Český domov, Naše adresa, www.olomouc.cz

DCF 1.0

DCF 1.0

DCF 1.0