V rámci projektu naší nadace BYDLENÍ pomáháme budovat startovací byty pro mladé dospělé, kteří odchází ze zařízení náhradní péče nebo budovat byty samostatného bydlení. Rovněž pomáháme s rekonstrukcemi pokojů dětí v dětských domovech a Klokáncích a přispíváme tak ke zvýšení kultury bydlení dětí. Nedávno jsme takto pomohli s rekonstrukcí jednoho pokoje v DD Přerov. Ředitel dětského domova pan Mgr. Luděk Doležel nám napsal:

„Vážená nadace, chtěl bych Vám poděkovat za celý Dětský domov v Přerově. Ne poprvé jste nám pomohli zrealizovat rekonstrukci dětského pokoje. Aktuálně jsme svépomocí rekonstruovali dětský pokoj dvěma malým chlapcům trpícím svalovou dystrofií. Do rekonstrukce se zapojil téměř celý domov včetně dětí. Dá se říci, že všichni starší chlapci, které máme v péči, se aktivně podíleli na přestavbě pokoje. Demontovali starý nábytek a podlahu, malovali, sádrovali, pomáhali se stěhováním atd. Byla to dřina, ale výsledek je myslím chvályhodný. Bylo pro nás užitečným zjištěním, že umíme táhnout za jeden provaz a také, že umíme fungovat jako zařízení rodinného typu, které zastupuje roli běžné rodiny.“

A my děkujeme vám, našim dárcům, za vaši trvalou podporu znevýhodněných dětí.
Vaše Nadace Malý Noe