Benefiční koncert – Naše nadace Malý Noe pořádá ve velkém sále městského domu Přerov dne 27.5.2015 benefiční koncert s názvem Malý Noe pro Přerov. Výtěžek ze vstupného je určen na vybudování startovacího bydlení při
Dětském domově v Přerově. Začátek koncertu je v 19.30 hodin. Na koncertu vystoupí paní Leona Machálková, pan Jaroslav Wykrent a skupina Arrhythmia. Generálním partnerem koncertu je společnost Meopta – Optika, s.r.o. Přerov. Srdečně na koncert zveme všechny naše příznivce.