Naše nadace uspořádala k 15. výročí svého založení slavnostní benefiční koncert, který se konal ve vznešených prostorách slavnostního sálu Klášterního Hradiska v Olomouci.
Hlavními protagonisty byli pan Václav Hudeček, paní Eva Hudečková a Camerata Classica Olomouc. Všichni umělci vystoupili bez nároku na honorář.
Koncertu se zúčastnili otec arcibiskup Jan Graubner, hejtman Olomouckého kraje pan Josef Suchánek, který nad koncertem převzal záštitu a další významní hosté.
V průběhu večera paní Eva Hudečková předala ceny dětem z dětských domovů, které byly úspěšné v soutěži v kreslení pořádané naší nadací.
Předseda správní rady naší nadace pan Jaroslav Strejček pak poděkoval manželům Hudečkovým za 15. letou spolupráci a popřál panu Hudečkovi k jeho nadcházejícímu životnímu jubileu vše dobré.
Po koncertu proběhlo společenské setkání spojené s velmi úspěšnou aukcí fotografií světového fotografa pana Roberta Vana.

Všem účastníkům koncertu děkujeme za podporu dětí v péči naší nadace.

Tým Nadace Malý Noe