V pátek 4.11.2011 se uskutečnil v sále Reduty benefiční koncert Václava Hudečka a Camerata Moravia pro Nadaci Malý Noe u příležitosti jejích “čtvrtých narozenin”. Večer zahájil a moderoval pan Pavel Hekela, zástupci nadace si při této příležitosti převzali dary od sponzorů. Děkujeme všem účinkujícím za vystoupení bez nároku na honorář. Děkujeme všem , kteří přišli a svou účastí přispěli k výtěžku 55.308,- za vstupné. Na následné dražbě se podařilo vydražit 6 obrazů, které namalovaly děti z d.domova v Olomouci a 2 panenky za celkovou částku 105.100,- Kč děkujeme.