Klub přátel Šámalovy chaty, který dlouhodobě podporuje děti v péči naší nadace, se sešel na svém pravidelném zasedání na Šámalově chatě v Jizerských horách.

Součástí zasedání klubu byla i charitativní aukce ve prospěch naší nadace.

Pan Petr Polidar při ní vydražil ručně pletenou čepici za úžasných 3.000,- Kč.

Další členové klubu pan Jan Fetters a pan Pepa Kabíček zakoupili pro své děti našeho maskota – Malého Noe. Zakoupeny byly i další ručně pletené věci od paní Hepnarové.

Všem Šámalům – účastníkům dražby i paní Hepnarové děkujeme za jejich laskavá srdce.

Tým nadace