Vážená posádko,

máme za sebou další úspěšný rok plavby naší Archy do dětských domovů, klokánků, neúplných rodin i do dalekého zahraničí. Na palubu jsme vzali mnoho dětí v nouzi, dětí sociálně nebo zdravotně znevýhodněných. Ještě než
náš kapitán Malý Noe otevře lodní deník s letopočtem 2015, rád bych Vám poděkoval za Vaši podporu v právě končícím roce 2014. Jen díky Vám jsme mohli letos podpořit 18 projektů pomoci dětem a alespoň částečně jim ulehčit jejich úděl.

Dovolte mi, abych Vám popřál do roku 2015 vše dobré. Zejména dobré zdraví a také štěstí ať vás provází na každém vašem kroku. Ze srdce vám přeji hodně lásky a hodně sil, abyste lásku, radost a podporu mohli rozdávat i v roce
příštím.

S díky a úctou za tým nadace Malý Noe

Jaroslav Strejček

předseda správní rady