Uplynulo 7 let od slavnostního otevření našeho Domova Malého Noe, který jsme ve spolupráci s českou neziskovkou Njovu vybudovali v jedné z nejchudších oblastí světa v Západní Zambii.
Dnes je v domově 10 dětí, o které se starají místní pěstouni manželé Salome a Lagos, kteří mají své dvě vlastní děti. Říkají, že jsou jedna velká rodina s dvanácti dětmi.
Děti chodí do školy, pomáhají při provozu domova nebo při pěstování sazenic stromů. Těch už vypěstovali přes 500 ks, z nichž větší část pěstouni prodali a přispěli tak do rozpočtu domova.
Velkou zásluhu na vybudování domova má paní Lucie Hrabcová, která přímo na místě výstavbu domova řídila a následně dohlížela na jeho provoz, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu za tuto práci.
Lucie, které místní lidé dali jméno Namakau, což v místním jazyce znamená velmi produktivní, výkonná, v Zambii pracuje jako humanitární pracovnice dodnes.
Říká se, že sedmička je šťastné číslo. V případě Domova Malého Noe to platí dvojnásob, neboť děti v domově prožily šťastných sedm let, kdy měly díky vám, dárcům, střechu nad hlavou a dostatek jídla.
Přejeme domovu a všem jeho obyvatelům mnoho štěstí i do dalších let. ????
Nadace Malý Noe