381 stromů – to je celkový počet stromů, který naše nadace v rámci akce „Rostu se svým stromem“ dosud vysadila.

Poslední 3 stromy jsme vysadili minulý měsíc v rámci dosadby Parku Malého Noe v Olomouci – Neředíně. Jedním z patronů stromů se stal i malý Vojtíšek, který může svůj strom navštěvovat, pečovat o něj, sledovat jeho růst a vyrůstat společně s ním.

Sponzoři stromů darovali naší nadaci peníze, které použijeme ve prospěch znevýhodněných dětí v péči naší nadace.

Znovu se tak naplní základní myšlenka akce, kdy pomocí přírodě pomáháme i dětem v nouzi.

Všem dárcům děkujeme!