– Vážení dárci, vážení dobrovolníci, vážení příznivci naší Nadace Malý  Noe. Dovolte mi, abych Vám ze srdce poděkoval jménem našich malých chráněnců za Vaše dary, za Vaši pomoc v roce 2019. Patříte mezi lidi, kteří jsou ochotni pomáhat, kterým záleží na osudu znevýhodněných dětí. Díky Vašemu dobrému srdci můžeme společně pořizovat znevýhodněným dětem zdravotnické i edukační pomůcky a další důležité věci, které, bohužel, neplatí nebo platí jen zčásti zdravotní pojišťovny. Společně můžeme pomáhat i mladým lidem s prvním bydlením, aby se po opuštění náhradní péče neocitli na ulici.

Dovolte mi, abych Vám do roku 2020 popřál dobré zdraví a hodně štěstí a lásky. A také mnoho přátel a dalších dobrých lidí, kteří budou připraveni vám pomoci, pokud byste se ocitli v nouzi. Jsem přesvědčen, že i roce 2020 společně vykonáme ve prospěch dětí v nouzi hodně dobré práce.

S díky a úctou

Jaroslav Strejček

Za tým Nadace Malý Noe